Global Law

Overheid, Ruimtelijke Ordening & Milieu

Sinds de oprichting van ons kantoor treden wij op voor de overheid in zijn relatie tot de burger, maar ook als partij in private ondernemingen en bij publiek - private transacties en samenwerkingen. Dat heeft geleid tot ruime kennis en ervaring met betrekking tot de overheid en zijn functioneren op alle eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen en een scala aan expertise, bijvoorbeeld over administratiefrechtelijke en bestuursrechtelijke kwesties en procedures, ambtenaren zaken, openbare aanbestedingen, ruimtelijke ordeningsvraagstukken, bestemmingsplannen, overheidsvennootschappen en corporate governance, hinderverordening- en milieukwesties, concessie- en vergunningaanvragen in de meest ruime zin en uitzettingen.