Global Law

Procesvoering & Alternatieve Geschillenbeslechting

Soliana Bonapart & Aardenburg kent een brede en diep gewortelde procespraktijk. Wij beoefenen nagenoeg alle disciplines van het procesrecht op alle eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. Wij staan cliënten bij in zaken voor de burgerlijke rechter, in administriefrechtelijke procedures, ambtenaren zaken, bezwaarprocedures bij overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank en het Bureau Post en Telecommunicatie, geschillen voor het medisch tuchtcollege, in (internationale) arbitrages en mediations.

 

Ook bij de tenuitvoerlegging verlenen wij bijstand zoals in exequater procedures, bij openbare of onderhandse veilingen, door het opstellen van garanties of advisering over verhaalsmogelijkheden.