en-GBnl-NL

Procesrecht & Alternatieve Geschillenbeslechting

Procesrecht & Alternatieve Geschillenbeslechting

Soliana Bonapart & Aardenburg kent een brede procespraktijk. Wij beoefenen nagenoeg alle disciplines van het procesrecht op alle eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. Wij staan cliënten bij in zaken voor de burgerlijke rechter, in administratiefrechtelijke procedures, ambtenarenzaken, bezwaarprocedures bij overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank en het Bureau Post en Telecommunicatie, geschillen voor het medisch tuchtcollege, en in (internationale) arbitrages en mediations.

Ook bij de tenuitvoerlegging verlenen wij bijstand zoals in exequater-procedures, bij openbare of onderhandse veilingen, bij het opstellen van garanties of door advisering over verhaalsmogelijkheden.

Contact

In de Media

Rectificatie bij onrechtmatige uitlatingen
Rectificatie bij onrechtmatige uitlatingen
  • 4-1-2019 15:59:00
  • View Count 1238
WILLEMSTAD – Gerechtelijke uitspraken dragen dagelijks bij aan de rechtsontwikkeling. Het recht is voortdurend in beweging en het nauwlettend in de gaten houden van uitspraken is cruciaal. De rechtba...
Lees Meer >