en-GBnl-NL

SBA Advocaten Expertise

Arbeidsrecht & Pensioenrecht

Wij krijgen in onze praktijk te maken met het hele spectrum van het arbeidsrecht. Van het ontslagrecht met zijn verschillende ontslagprocedures en...Lees Meer

Energierecht & Telecommunicatierecht

Soliana Bonapart & Aardenburg is traditioneel nauw betrokken bij de energie- en telecomsector. Als advocaat voor de Curaçaose en Bonairiaanse water- en elektriciteitsbedrijven en...Lees Meer

Faillisementsrecht & Herstructureringsrecht

Bedrijven in moeilijkheden, doorstartscenario's en herstructureringen kunt u terugvinden in onze "track record". Wij hebben de nationale luchtvaartmaatschappij begeleid bij diverse...Lees Meer

Bank- en Financiëel Recht & Verzekeringsrecht

Wij mogen lokale en internationale banken en verzekeringsmaatschappijen tot onze vaste cliëntele rekenen. Zekerheden, bijzonder beheer, financieringen, contracten, algemene voorwaarden, toezichtvraagstukken, advisering...Lees Meer

Fusies, Overnames & Ondernemingsrecht

Wij zijn in staat om snel teams te formeren bij fusies en overnames en zowel koper, verkopers als investeerders te begeleiden in het fusie- en overnameproces, van de eerste oriënterende gesprekken...Lees Meer

Aanbestedings- en Projectontwikkelingsrecht, Reis- en Toerismerecht & Gezondheidsrecht

Het groeiende toerisme in de landen waar wij werkzaam zijn heeft de behoefte aan rechtsbijstand in deze sector doen toenemen. Wij staan hotels en hotelmanagement-ondernemingen bij...Lees Meer

Intellectueel Eigendomsrecht & Informatietechnologierecht

Soliana Bonapart & Aardenburg registreert (handels)merken en handelsnamen op alle eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen (Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba) en adviseert op alle terreinen...Lees Meer

Mediarecht & Amusementsrecht

Ons kantoor treedt op voor televiestations en televisiedistributiebedrijven en wij stellen onder meer licentiecontracten en reclameovereenkomsten op voor partijen in de amusementssector, zoals artiesten, sporters en internet gaming bedrijven...Lees Meer

Personen- en Familierecht & Erfrecht

In onze familierechtpraktijk adviseren en verlenen wij regelmatig rechtsbijstand bij onverdeelde boedels, verdeling van gemeenschappen, nalatenschappen en echtscheidingen...Lees Meer

Procesrecht & Alternatieve Geschillenbeslechting

Soliana Bonapart & Aardenburg kent een brede procespraktijk. Wij beoefenen nagenoeg alle disciplines van het procesrecht op alle eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen...Lees Meer

Administratief- en Bestuursrecht, Ruimtelijk Ordeningsrecht & Milieurecht

Sinds de oprichting van ons kantoor treden wij op voor de overheid in zijn relatie tot de burger, maar ook als partij in private ondernemingen en bij publiek - private transacties en samenwerkingen...Lees Meer

Vervoersrecht, Handelsrecht & Infrastructuurrecht

Onze eilanden zijn uit de aard der zaak maritieme naties. De haven van Curaçao is de tweede haven van de Cariben. Ook Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba beschikken over havens en cruise terminals...Lees Meer

Vastgoedrecht, Bouwrecht & Huurrecht

De lokale vastgoed- en verhuurmarkt kent uiteenlopende spelers, van private huizen- en appartementenbouwers tot (buitenlandse) investeerders in grote toeristische projecten...Lees Meer

Financieel- en Economisch Strafrecht & Compliance

Toezicht en compliance (het naleven van wet- en regelgeving) nemen in onze snel veranderende wereld een steeds grotere plaats in...Lees Meer

Merkenrecht & Merkenregistratie

Wij registreren merken op Curaçao, Sint Maarten, Aruba en de BES eilanden. Wij kunnen u op aanvraag de prijslijst voor de diverse registraties toezenden...Lees Meer

In de Media

Chambers Global practice guides 2021 (Employment guide)
Chambers Global practice guides 2021 (Employment guide)
  • 8-9-2021 16:07:00
  • View Count 18
Willemstad – Chambers Global Practice Guides focus on the practical legal issues affecting business and enable the reader to compare legislation and procedure across a range of key jurisdictions.
Lees Meer >
Waar eindigen de rechten en bevoegdheden van internet platforms?
Waar eindigen de rechten en bevoegdheden van internet platforms?
  • 10-2-2021 14:57:00
  • View Count 150
Willemstad - Heeft u dat ook wel eens? Dat u zich afvraagt hoe het toch mogelijk is dat internet platforms en webhosting providers zelf bepalen wat men wel of niet online kan zeggen? De laatste tijd i...
Lees Meer >
Totstandkoming consensusrijkswetten
Totstandkoming consensusrijkswetten
  • 18-9-2020 16:27:00
  • View Count 237
Willemstad – In verband met de financiële steun die Curacao behoeft heeft Nederland (volgens haar onverplicht) een aanbod gedaan ten behoeve van langdurige liquiditeitssteun. Dit onder de voorwaarde ...
Lees Meer >
Geen ziekengeld tijdens ziekte?
Geen ziekengeld tijdens ziekte?
  • 30-4-2020 08:50:00
  • View Count 325
WILLEMSTAD - De directeur van de Sociale Verzekeringsbank Curaçao (de SVB), de heer Ph. Martis heeft in de media het standpunt bekend gemaakt dat de SVB, gelet op de door de overheid opgelegde “lockd...
Lees Meer >
COVID-19: Update
COVID-19: Update
  • 26-3-2020 14:46:00
  • View Count 298
In connection with the Ministerial Decree public order measures COVID-19 we have temporarily closed our office at Pietermaai 23, Curacao for the public. However our operations will continue and we rem...
Lees Meer >