en-GBnl-NL

Bank- en Financiëel Recht & Verzekeringsrecht

 

Wij mogen lokale en internationale banken en verzekeringsmaatschappijen tot onze vaste cliëntele rekenen. Zekerheden, bijzonder beheer, financieringen, contracten, algemene voorwaarden, toezichtvraagstukken, advisering, maar ook bijstand in rechte zijn de diensten die wij onder meer aan deze cliënten verlenen. Verzekeraars staan wij bij met de afwikkeling van claims, geschillen met tussenpersonen, toezicht- en aansprakelijkheids-
vraagstukken, polisvoorwaarden en overige advisering.

De financiële off shore is een specifieke tak van sport die met name op Curaçao nog steeds intensief wordt bedreven. Hier verlenen wij juridische diensten en advies aan trustkantoren of investeerders bij het opzetten van hun structuren, beleggingsfondsen of vermogens- beschermingsconstructies. Ook zijn wij betrokken in transacties die hiermee verband houden, zoals bijvoorbeeld internationale financieringen, het afgeven van opinies, aandelenoverdrachten en omzettingen.

Contact

In de Media