en-GBnl-NL

Administratief- en Bestuursrecht, Ruimtelijk Ordeningsrecht & Milieurecht

Sinds de oprichting van ons kantoor treden wij op voor de overheid in zijn relatie tot de burger, maar ook als partij in private ondernemingen en bij publiek - private transacties en samenwerkingen. Daardoor hebben wij ruime kennis en ervaring van overheid en zijn functioneren op alle eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen en een scala aan expertise, bijvoorbeeld over administratiefrechtelijke en bestuursrechtelijke kwesties en procedures, ambtenaren zaken, openbare aanbestedingen, ruimtelijke ordeningsvraagstukken, bestemmingsplannen, overheidsvennootschappen en corporate governance, hinderverordening- en milieukwesties, concessie- en vergunningaanvragen in de meest ruime zin en uitzettingen,

Contact

In de Media

Bezwaar/beroep tegen de afwijzing van een sollicitatie
Bezwaar/beroep tegen de afwijzing van een sollicitatie
  • 5-11-2019 08:41:00
  • View Count 1462
WILLEMSTAD – Er komen dagelijks sollicitaties binnen bij een bestuursorgaan en dagelijks worden door een bestuursorgaan afwijzende brieven verstuurd naar hoopvolle kandidaten. Sommige kandidaten zijn...
Lees Meer >